English Chinese Korean Russian Japanese French Vietnamese  

LƯU HỌC TẠI TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG TRÌNH TỪ CHÂU

Giới thiệu chung: Trường Học viện Công trình Từ Châu nằm ở Từ Châu- một cổ thành cấp quốc gia có bề dày văn hoá lịch sử,là nơi cội nguồn văn hoá song Hán,được mệnh danh là "Vũ tỉnh thông cù".Các chuyên ngành chính là công khoa,ngoài ra còn có 7  khoa chuyên ngành:Kinh tế,quản lý,nông học,văn học,pháp luật,trường có 15 viện khoa,92 chuyên ngành chính quy,cao đẳng, 22  cơ sở chuyên ngành,phòng thí nghiệm ,5 viện nghiên cứu và 101 cơ sở thực tập ngoài trường.

Chuyên ngành chiêu sinh:Chế tạo thiết kế cơ giới & tự động hoá, khoa học thực phẩm & công trình, khoa học máy tính & công nghệ,quản lý tài vụ, nghệ thuật thiết kế công trình thổ mộc, văn học Hán ngữ, viên lâm, kinh tế quốc tế & thương mại, tiếp thị, tiếng Anh, thông tin & khoa học máy tính, khoa học thông tin điện tử & kỹ thuật, kế toán học,quản lý công trình , kinh tế học,công nghiệp thiết kế,thiết kế thời trang& công trình.

Học phí tiêu chuẩn(RMB/tệ):
Học phí

Loại

Năm học/người

chính quy

12000~15000 tệ

tiến tu sinh(gồm  Hán ngữ)1

10000~12000 tệ

Hán ngữ ngắn hạn

tệ/tuần(4-10 tuần)

điều kiện sinh hoạt và cơ sở, nhà ở với đầy đủ tiện nghi gồm điều hoà,Tivi,điện thoại,nhà vệ sinh.Tiền ở:phòng 2 người,20-30 tệ/giường/ngày;phòng 1 người, 40-50 tệ/giường/ngày.Trong trường có cửa hàng, ngân hàng, cơ sở y tế, nhà ăn sinh viên, quán nét,khu tập thể dục thể thao.Trường có 3 khu,đi xe tới khu phố khoảng 10-20 phút.Tiền ăn lưu học sinh 20-30 tệ/người/ngày.

Điều kiện nhập học   Sức khoẻ bình thường, phẩm hạnh tốt,trên học lịch tốt nghiệp trung học phổ thông và có trình độ Hán ngữ tương ứng đối với sinh viên xin bằng chính quy.
Tiến tu sinh:Đầu tháng 2 hoặc tháng 9 mỗi năm nhập học,hãy xin trước 2 tháng.
Sinh viên đại học:Đầu tháng 9 mỗi năm nhập học,hãy xin trước 2 tháng.

xzit@admissions.cn